AK Legal

E-zwolniena ZUS od 1 stycznia 2016

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej mają funkcjonować od 1 stycznia 2016 roku. Nadal będzie można dostać zwolnienie lekarskie w formie papierowej ale tylko do końca 2017 roku.

W związku z nową elektroniczną formą zwolnien lekarskich płatnicy, u których średnioroczne zatrudnienie przekracza liczbę 5 są zobowiązani do 31 grudnia 2015 założyć profil ZUS PUE