AK Legal

Sprawdź czy twój kontrahent jest podatnikiem VAT

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna od lipca 2015 na stronach Ministerstwa finansów

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym Minsterstwa Finansów

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT