AK Legal

Nowe Druki Za Interpretacje Podatkowe

Od 1 lipca 2015 wprowadzone zostały nowe druki ORD-IN w związku ze zmianą właściwości obsługi taki wniosków. Od 1 lipca za wydawanie interpretacji odpowiedzialne jest Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Wysokośc opłaty nie uległa zmianie i nadal wynosi 40 zł. Zrezygnowano natomiast z obsługi kasowej opłat od wniosków. Opłaty można dkonywać za pośrednictwem przekazów pocztowych oraz bezpośrednio przelewem. Nowe numery kont są wskazane we wzorrze we wniosku o interpretację.