AK Legal

Wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatników

Od 1 stycznia 2016 r. zasadą będzie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Co więcej, z ustaw o podatku dochodowym znikną przepisy o korekcie kosztów. Nowelizacja zmienia także zasady przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych.