AK Legal

Minimalne wynagrodzenie wyższe od 1 stycznia 2016

W Dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie odnośnie kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 zł.