AK Legal

Dofinansowanie zatrudnienia młodych od 2016 roku.

Zgodnie z zapisami w ustawie o zwalczaniu bezrobocia i aktywizacji zawodowej pracodawca za zatrudnienie młodych bezrobotnych, tj. do 30 roku życia, przez 12 miesięcy otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków.

Dodatkowo każdy pracodawca w tym okresie będzie miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.
Z refundacji nie będą mogły korzystać firmy, które w ostatnich sześciu miesiącach zwolniły pracowników. Taki zapis ma zabezpieczyć przed zwalnianiem dotychczas zatrudnionych pracowników i zastępowaniem ich bezrobotnymi do 30. roku życia objętymi refundacją.