AK Legal

2015-10-21 14:02:34
Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do lat 14, ma prawo do ubiegania się o zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Do końca 2015 przysługue 2 dni. Od 2016 roku również pozostanie niezmieniony limit w dniach z tą różnicą, że będzie można ubiegać się o zwlnienie z pracy w wymiarze godzinowym maksymalni...
2015-09-30 12:47:48
Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej mają funkcjonować od 1 stycznia 2016 roku. Nadal będzie można dostać zwolnienie lekarskie w formie papierowej ale tylko do końca 2017 roku. W związku z nową elektroniczną formą zwolnien lekarskich płatnicy, u których średnioroczne zatrudnienie przekracza liczbę 5 są zobowiązani do 31 grudnia 2015...
2015-09-16 11:30:58
W Dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie odnośnie kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 zł.
2015-09-14 11:34:16
Od 1 stycznia 2016 r. zasadą będzie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Co więcej, z ustaw o podatku dochodowym znikną przepisy o korekcie kosztów. Nowelizacja zmienia także zasady przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospo...
2015-08-25 15:18:21
Uruchomienie instytucji asystenta podatnika czy centrów obsługi podatników przewiduje podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o administracji podatkowej. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych. ...
2015-08-20 11:29:24
Od 1 lipca 2015 wprowadzone zostały nowe druki ORD-IN w związku ze zmianą właściwości obsługi taki wniosków. Od 1 lipca za wydawanie interpretacji odpowiedzialne jest Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Wysokośc opłaty nie uległa zmianie i nadal wynosi 40 zł. Zrezygnowano natomiast z obsługi kasowej opłat od wniosków. Opłaty można ...
2015-08-03 10:43:36
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna od lipca 2015 na stronach Ministerstwa finansów Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikat&oacu...
2015-07-06 16:26:06
Od dnia 1 lipca, w związku ze zmianą ustawy VAT, istnieje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur, które dokumentują zakup paliwa do samochodów. W zależności od przyjetych wewnętrznych regulaminów odnośnie zarządzania flotą samochodową w firmie, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 100% lub 50% kwoty VAT z każdej faktur...
2015-07-06 16:18:16
Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych   Firma, której nazwa znajduje się w nagłówku wiadomości jest oszustem gospodarczym. Wysyłają pisma do nowo utworzonych firm z prośbą o zapłatę 185 zł w celu wpisania do rejestru.   Tutaj znajdziecie skan pisma jakie otrzymał jeden z naszych podatników od oszustów
2015-07-05 23:23:36
Od 1 grudnia 2014 roku wprowadzono wymóg ograniczenia liczby wpisanych kodów PKD w KRS do 10 (ograniczenie nie dotyczy liczby kodów PKD wpisanych w umowie spółki) oraz wskazanie jednej przeważającej działalności. Dlatego też w przypadku składania jakichkolwiek wniosków do KRS, należy załączyć do nich równi...
12