AK Legal

Wyższe odsetki karne za nieprawidłowości w VAT

Od 1 stycznia 2016 wzrosną odsetki karne za wyłudzenia w VAT. Największa stawka karna wyniesie aż 46% podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy podatnik nie złożył obowiązkowo zawiadomienia o spodziewanych korzyściach, 30% odsetek karny wyniesie gdy zaniży lub też zawyży na swoją korzyść kwotę podatku VAT lub też nie złoży deklaracji w wykazanym podatkiem należnym mimo istniejącego obowiązku