AK Legal

Zmiany VAT w 2016_Plany

Planuje się wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

● likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług,

● wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną.