AK Legal

Płatność podatku przez inny podmiot

Od 1 stycznia 2016 po nowelizacji Ordynacji Podatkowej istnieje możliwość uiszczenia zobowiązania podatkowego za płatnika zobowiązania. Może to być każdy z członków rodziny wówczas nie obowiązuje ograniczenie co do wielkości podatku lub inny podmiot

Jeżeli wpłacającym jest inny podmiot nie będący członkiem rodziny, wówczas kwota zobowiązania nie może przekraczać 1000 zł