AK Legal

Płatności gotówką do kwoty 15 tyś od 01.01.2017

Z dniem 01.01.2017wchodzi w życie ustawa limitująca regulacje zobowiązań handlowych w gotówce do 15 tyś. Jedynie do tej kwoty tj.15 tyś przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatek gotówkowy w koszt podatkowy. Wszelkie operacje gotówkowe powyżej limitu nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Limit operacji gotówkowych 15 tyś EUR w obrocie gospodarczym będzie obowiązywał tylko do końca roku 2016.