AK Legal

Prawa autorskie proponowane limity -2017

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaproponował zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodów, od których płacony jest podatek w wysokości 32%. Limit miałby dotyczyć takich zawodów jak: architekt, muzyk, aktor, dziennikarz.

Nowe zasady miałaby dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017