AK Legal

Zmiany VAT 2017

Najistotniejsze zmiany w ustawie o VAT w roku 2017 przyjęte przez Radę Ministrów (projekt ustawy) to

rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciązenia na niektóre usługi budowalne

zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni

ograniczenie składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Nowo powstałe podmioty, które pierwszy raz zarejestrują się jako podatnicy VAT czynni będą musiały składać deklaracje VAT za okresy miesięczne przez pierwsze 12 miesięcy

proponuje się zwiekszenie limitu wartości sprzedaży do 200 tyś PLN, które to uprawnia do zwolnienia podmiotowego