AK Legal

E-zwolnienia ZUS

Od 1 stycznia 2018, tak jak zapowiadał ZUS we wcześniejszych komunikatach prasowych, wszyscy lekarze mają wystawiać tylko i wyłącznie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Trudno w to uwierzyć aby tak się stało bowiem jedynie 3% ogółu wszystkich lekarzy przestawiło się na ta formę wystawiania zwolnień. Lekarze za główną przczynę wskazują koszty związane z zakupem podpisu kwalifikowanego. Dziwne, że księgowi jak i również właściciele również ten koszt musieli i nadal muszą ponosić aby wysyłać deklaracje w formie elektronicznej. Jak widać są w Polsce równi i równiejsi. Przewidujemy że przepisy o stosowaniu e-zwolnien zostaną odroczone o kolejny rok lub dwa.