AK Legal

Skałdki ZUS na jednym rachunku od stycznia 2018

Sejm przyjął ustawę, która to ułatwi przedsiębiorcom zapłatę składek ZUS. Do końca roku 2017 przedsiębiorcy muszą dokonywać trzech odrębnych przelewów bankowych na konto ZUS. Od stycznia 2018 każdy płatnik otrzyma indywidualne konto rozliczeniowe ZUS. Będzie dokonywał jednej wpłaty ZUS a zadaniem ZUS-u będzie rozksięgowanie otrzymanej wpłaty na poszczególne typy ubezpieczeń. Do końca 2017 roku ZUS wyślę każdemu płatnikowy numer rachunku bankowego, na który ten będzie dokonywał wpłat.