AK Legal

Obowiązek aktualizacji działalności spółki w KRS

Od 1 grudnia 2014 roku wprowadzono wymóg ograniczenia liczby wpisanych kodów PKD w KRS do 10 (ograniczenie nie dotyczy liczby kodów PKD wpisanych w umowie spółki) oraz wskazanie jednej przeważającej działalności.

Dlatego też w przypadku składania jakichkolwiek wniosków do KRS, należy załączyć do nich również wypełniony formularz KRS ZM.