AK Legal

2017-05-17 11:04:41
Sejm przyjął ustawę, która to ułatwi przedsiębiorcom zapłatę składek ZUS. Do końca roku 2017 przedsiębiorcy muszą dokonywać trzech odrębnych przelewów bankowych na konto ZUS. Od stycznia 2018 każdy płatnik otrzyma indywidualne konto rozliczeniowe ZUS. Będzie dokonywał jednej wpłaty ZUS a zadaniem ZUS-u będzie rozksięgowanie otrzymanej...
2017-04-07 12:52:37
Od 1 stycznia 2018, tak jak zapowiadał ZUS we wcześniejszych komunikatach prasowych, wszyscy lekarze mają wystawiać tylko i wyłącznie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Trudno w to uwierzyć aby tak się stało bowiem jedynie 3% ogółu wszystkich lekarzy przestawiło się na ta formę wystawiania zwolnień. Lekarze za główną przczy...
2016-10-27 12:44:23
Najistotniejsze zmiany w ustawie o VAT w roku 2017 przyjęte przez Radę Ministrów (projekt ustawy) to rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciązenia na niektóre usługi budowalne zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni ograniczenie składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Nowo powstałe podmioty, k...
2016-09-14 10:58:16
Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaproponował zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodów, od których płacony jest podatek w wysokości 32%. Limit miałby dotyczyć takich zawodów jak: architekt, muzyk, aktor, dziennikarz. Nowe zasady miałaby dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017
2016-08-16 11:38:19
Od 1 września 2016 pracodawca będzie musiał potwierdzić pracownikowi warunki umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy. Ponadto przed dopuszczeniem do pracy również należy zapoznać pracownika z regulaminem pracy zaś pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac. 
2016-06-02 15:29:39
Z dniem 01.01.2017wchodzi w życie ustawa limitująca regulacje zobowiązań handlowych w gotówce do 15 tyś. Jedynie do tej kwoty tj.15 tyś przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatek gotówkowy w koszt podatkowy. Wszelkie operacje gotówkowe powyżej limitu nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Limit operacji gotówkowy...
2016-03-01 12:33:22
Od 1 stycznia 2016 po nowelizacji Ordynacji Podatkowej istnieje możliwość uiszczenia zobowiązania podatkowego za płatnika zobowiązania. Może to być każdy z członków rodziny wówczas nie obowiązuje ograniczenie co do wielkości podatku lub inny podmiot Jeżeli wpłacającym jest inny podmiot nie będący członkiem rodziny, wówczas kwo...
2016-02-15 10:55:23
Podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej, gdy jego zapytanie pokrywa się z wydaną w tym zakresie interpretacją ogólną. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. Najpierw należy sprawdzić wydane interpretacje ogólne na stronach Minsterstwa Finansów aby nie marnować cza...
2016-02-08 10:04:13
Planuje się wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań: ● likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług, ● wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną.
2015-12-08 14:41:44
Od 1 stycznia 2016 wzrosną odsetki karne za wyłudzenia w VAT. Największa stawka karna wyniesie aż 46% podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy podatnik nie złożył obowiązkowo zawiadomienia o spodziewanych korzyściach, 30% odsetek karny wyniesie gdy zaniży lub też zawyży na swoją korzyść kwotę podatku VAT lub też nie złoży deklaracji w wykazanym podat...
2015-11-24 11:58:13
Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd, który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Dla osób fizycznych właściwym urzędem będzie ten, gdzie faktycznie podatnik mieszka. Dla osób prawnych urzędem właściwym będzie ten, w którym podatnik posiada siedzibę. ...
2015-11-09 09:16:26
Zgodnie z zapisami w ustawie o zwalczaniu bezrobocia i aktywizacji zawodowej pracodawca za zatrudnienie młodych bezrobotnych, tj. do 30 roku życia, przez 12 miesięcy otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środk&oacu...
12