AK Legal

Doradztwo gospodarcze

 

Wychodząc od definicji doradztwo gospodarcze jest wsparciem udzielanym przez wyspecjalizowane firmy usługowe w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich rozwoju i/lub restrukturyzacji. Doradztwo gospodarcze może dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw m.in. takich jak:

 

 1. budowa i redefinicja strategii gospodarczych, 
 2. prawo, 
 3.  zarządzanie personelem, 
 4. podatki, 
 5. analizy finansowe, 
 6. raportowanie zarządcze, 
 7. zarządzanie finansami, 
 8. informatyka, 
 9. księgowość, 
 10. PR.

 

Doradztwo biznesowe świadczone może być na różne sposoby m.in.:

 

 • stałe wsparcie udzielane na bazie ryczałtowych wynagrodzeń,
 • wsparcie incydentalne rozliczane na bazie stawek godzinowych,
 • na bazie projektowej rozliczane za wykonanie sprecyzowanego zakresu zadań i osiągniecie zamierzonego rezultatu.

 

Rozróżnić można trzy główne typy firm doradczych:

 

 • wynajmowane do rozwiązywania unikalnych, trudnych problemów, z którymi nikt lub prawie nikt nie spotkał się jeszcze w praktyce,
 • wynajmowane do rozwiązywania trudnych problemów, z którymi spotkało się już wielu przedsiębiorców jednak wiedza potrzebna do ich rozwiązywania jest wysoce specjalistyczna i przez to nie jest powszechnie dostępna,
 • wynajmowane do wykonywania cyklicznych zadań i rozwiązywani problemów powszechnie spotykanych w biznesie jednak do wykonywania, których potrzebni są specjaliści, których nie opłaca się zatrudniać w przedsiębiorstwie na stałe ze względu m.in. na brak możliwości pełnego wykorzystania ich kompetencji w codziennej pracy.

 

W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym zwykle nie jest możliwe i nie jest racjonalne stałe zatrudnianie ekspertów wszystkich specjalności biznesowych. Coraz bardzie upowszechnia się tzw. outsourcing jako podstawa procesów biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej korzystają z zewnętrznych prawników i zewnętrznych usług księgowych.

 

Podstawowe doradztwo gospodarcze oferujemy naszym klientom w pakiecie księgowym. Doradzamy przy bieżących sprawach związanych z optymalizacją podatkową, w sprawach związanych z księgowością, czy windykacją należności. W pozostałym zakresie opieramy się na własnych zasobach wiedzy i zasobach kadrowych oraz na współpracujących z nami, sprawdzonych firmach – kancelariach prawniczych, doradcach podatkowych, firmach działających w obszarach HR oraz informatykach.

 

Pośrednicząc w kontaktach z firmami współpracującymi z nami staramy się jak najdokładniej zbadać potrzeby naszych Klientów tak, aby usługa finalna zaspokajała wszystkie ich potrzeby lub rozwiązywała problem, z którym Klienci musieli się zmierzyć podczas swojej codziennej działalności biznesowej.