AK Legal

Biuro rachunkowe e-Bros oferuje Państwu kompleksowe usługi kadrowo-płacowe. Zapewniamy rzetelną i dokładną obsługę, służymy pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z rozliczaniem pracowników etatowych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia i/ lub o dzieło

 

Ponadto każdy Klient korzystający z outsourcingu kadrowo – płacowego w biurze e-Bros ma dostęp on-line do najważniejszych danych, takich jak lista płac, wymiar urlopu, wysokość składek ZUS i podatku dochodowego pracowników.

 

W ramach świadczonych przez nas usług kadrowych i płacowych  oferujemy:

  • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • kompleksowa obsługa ZUS pracowników,
  • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,
  • obsługa i rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
  • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • kontakty i reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych.
  • Wyprowadzanie zaległości