AK Legal

Dział księgowy opiera się na odpowiedzialnych i doświadczonych pracownikach, których pasją jest szukanie optymalnych rozwiązań, łączących księgowość kreatywną (nastawioną na maksymalną optymalizację podatkową, chroniącą Klienta przed nadmiernymi obciążeniami podatkowymi) z księgowością zachowawczą (ukierunkowaną na minimalizowanie ryzyka podatkowego).

 

Obecnie zespół składa się z czterech osób. Każdą firmą kompleksowo zajmuje się jedna osoba, dzięki czemu obsługa jest sprawniejsza, natomiast kontakt z Klientem bardziej bezpośredni. Trudniejsze zagadnienia i problemy rozwiązywane są kolektywnie – szukamy rozwiązań patrząc na sprawę z różnych perspektyw i konfrontując stanowiska oraz swoje doświadczenia, jakie każdy z nas nabył podczas swojej dotychczasowej praktyki.

 

W zespole znajdują się osoby, które zdobywały doświadczenia jako Dyrektor finansowy (kilkuletnia praktyka u zagranicznego dewelopera przy realizacji inwestycji na zasadach „project finance” ), Kontroler wewnętrzny (kilkuletnia praktyka w dziale finansowym w międzynarodowej firmie turystycznej), Samodzielna księgowa i kadrowa (z ponad 30-letnią praktyką zawodową zdobytą w polskich firmach o wielu profilach – produkcyjnych, deweloperskich, handlowych, usługowych) oraz Księgowa, która została w biurze rachunkowym po odbyciu w nim praktyk oraz stażu.

 

Oferujemy kompleksową obsługę księgową firm w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Jako wartość dodaną nasi Klienci otrzymują zupełnie gratisowo usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dostęp do najważniejszych danych i zestawień on-line.


 

SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNE FIRMY JEDNOOSOBOWE CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIW ramach usług księgowych i finasowych oferujemy:

 

 • Sporządzanie planów kont
 • Sporządzanie polityki rachunkowości
 • Pełna księgowość fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych
 • Rozliczanie projektów finansowych ze środków UE
 • Bezpłatną pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, GUS
 • Sporządzanie bilansów rocznych, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów
 • Rozliczanie zwrotu podatków z zagranicy oraz świadczeń rodzinnych (współpraca z kancelarią podatkową)
 • Rozliczanie PIT-23 - deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
 • Wystawianie przelewów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym