AK Legal

Optymalizacja podatkowa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie zawsze dążyć do takiej sytuacji, w której podatek przez nią płacony będzie możliwie najniższy. Jednocześnie jednak chce, aby uzyskiwany dochód był jak największy. Warto więc zastanowić się na działaniami, które może podjąć podatnik w celu obniżenia podatku.

 

Przykłady takich działań przedstawiamy poniżej:

 

Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

 

Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu umożliwia podatnikowi zaliczenie do kosztów podatkowych części wydatków związanych z utrzymaniem takiego mieszkania. Wydatki takie rozlicza się proporcjonalnie w stosunku do wydzielonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej powierzchni.

Jeżeli zatem podatnik prowadzi działalność w jednym pokoju (20m) 100-metrowego mieszkania, 20% wydatków na media i czynsz będzie stanowić koszt podatkowy.

 

Odsetki od kredytu mieszkaniowego rozliczysz w kosztach

 

W przypadku zakupu mieszkania zarówno do celów mieszkaniowych, jak i prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości w proporcji, w jakiej mieszkanie wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Także wydatki poniesione na zakup mebli biurowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

 

Amortyzacja lokalu to także koszt podatkowy

 

Podatnik może podjąć decyzję o amortyzacji takiego mieszkania i skorzystać z optymalnej dla niego metody amortyzacji. Jeżeli część mieszkania wykorzystywana jest na potrzeby wykonywanej działalności - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia użytkowa wykorzystywana na potrzeby działalności do ogólnej powierzchni użytkowej całego mieszkania. Kosztem będzie zatem tylko amortyzacja wydzielonego przez podatnika pokoju.

 

Stary samochód środkiem trwałym to wyższy koszt podatkowy

 

Podatnik może także wprowadzić do ewidencji środków trwałych kilkuletni samochód, który wcześniej użytkowany był na cele prywatne. Dzięki temu będzie mógł zaliczać do kosztów wydatki eksploatacyjne bez wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Do kosztów zaliczy również odpisy amortyzacyjne.
Amortyzowanie takiego auta jest szczególnie korzystane wtedy, gdy jego wartość rynkowa jest niska, a cena nabycia wysoka. Będzie tak w przypadku kilkuletnich samochodów. Przyjęcie wartości początkowej w cenie nabycia powoduje, że odpisy amortyzacyjne będą relatywnie wysokie.

źródło: eGospodarka.pl