AK Legal

Dla kogo korzystne opodatkowanie VAT

Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z VAT i to bez konieczności dopełniania jakichkolwiek obowiązków o charakterze formalnym. Wyjątek stanowią podatnicy wykonujący czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Chodzi o podmioty zajmujące się m.in. sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, dokonujące dostaw nowych środków transportu, świadczące usługi prawnicze bądź doradcze. Podatnik osiągając obroty z tytułu sprzedaży niekorzystającej ze zwolnienia z VAT, może jednak zdecydować się na zwolnienie z tego podatku. Jest to możliwe w sytuacji, gdy osiągnięty przez niego obrót w trakcie poprzedniego roku podatkowego, a także w bieżącym roku nie przekroczy ustawowego limitu. W 2011 r. limit ten został ustalony na poziomie 150.000 zł.

 

Należy przy tym pamiętać, że do tego limitu nie wlicza się sprzedaży towarów i usług korzystających ze zwolnienia z VAT oraz sprzedaży towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Komu się opłaca być zwolnionym z VAT ?

 

W zasadzie podstawowym kryterium oceny, od której uzależniony jest wybór sposobu prowadzenia działalności gospodarczej jest potencjalny odbiorca towarów i usług.Wynika to z tego, że podmiot zwolniony z VAT, do sprzedawanych towarów i usług nie dolicza podatku VAT. W konsekwencji jego produkty mają niższą cenę brutto. Cena brutto istotna jest jednak wyłącznie dla odbiorcy towaru, który nie jest czynnym podatnikiem VAT.

 

W przypadku gdy kontrahentami podatnika będą czynni podatnicy VAT, to ich uwaga skupi się na poziomie cen netto a nie poziomie cen brutto. Wynika to z możliwości odliczenia podatku naliczonego. Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez dostawcę w takiej sytuacji nie jest zatem korzystne. Po pierwsze, nie może on wystawiać faktur VAT (uprawnienie to zostało zarezerwowane dla czynnych podatników VAT). Po drugie, jego kontrahenci nie mogą odliczyć podatku naliczonego zawartego w zakupach jego towarów, czy usług.

 

Zastanawiając się nad wyborem zwolnienia z VAT warto wziąć pod uwagę kwestię ewentualnych inwestycji. Niezarejestrowany podatnik VAT nie ma bowiem prawa odliczać podatku naliczonego zawartego w tego rodzaju zakupach.

 

Kiedy zwolnienie z VAT jest korzystne a kiedy nie

 

Zwolnienie z VAT korzystne

Zwolnienie z VAT nie korzystne

Dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz:

W sytuacji gdy:

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

nabywcami towarów i usług oferowanych przez podatnika są podatnicy niekorzystający ze zwolnienia,

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zwolnionych podmiotowo z VAT,

podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawką niższą niż podstawowa,

podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT.

podatnik dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych.

źródło: eGospodarka.pl