AK Legal

2015-07-05 23:58:01
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie zawsze dążyć do takiej sytuacji, w której podatek przez nią płacony będzie możliwie najniższy. Jednocześnie jednak chce, aby uzyskiwany dochód był jak największy. Warto więc zastanowić się na działaniami, które m...
2015-07-05 23:50:08
Mały podatnik może korzystać z wielu przywilejów na gruncie przepisów podatkowych. Poniżej omówimy te najważniejsze   Mały podatnik w świetle ustawy o PIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej r&oacu...
2015-07-05 23:44:54
Czynność polegająca na wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej podatnika na jego potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu z tej działalności podlegającego opodatkowaniu. Dalsza odsprzedaż takiego składnika majątku po wycofaniu z firmy spowoduje jednak co do zasady powstanie przychodu z prowadzonej firmy. Inaczej jest w przypadku d...
2015-07-05 23:38:34
Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z VAT i to bez konieczności dopełniania jakichkolwiek obowiązków o charakterze formalnym. Wyjątek stanowią podatnicy wykonujący czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Chodzi o podmioty zajmujące się m.in. sprzedażą wyrobów z metali szla...