AK Legal

Ceny związane z dotacjami unijnymiustalane są indywidualnie, ponieważ do prawidłowej kalkulacji ceny trzeba wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Minimalna opłata miesięczna - w przypadku powierzenia nam także obsługi księgowej - wynosi 50% stawki miesięcznej pobieranej za usługi księgowe. Wycena dokonywana jest bezpośrednio na spotkaniu z Klientem.