AK Legal

Lp.

Opis prac

Cena netto

Cena brutto

1

Założenie firmy jednoosobowej

100 zł

123,00 zł

2

Założenie spółki osobowej, z o.o.1)

500 zł

615,00 zł

3

Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu

Miesięczna opłata

Miesięczna opłata

4

Wykonanie Sprawozdania zarządu

250 zł

307,50 zł

5

Sporządzenie polityki rachunkowości

500 zł

615,00 zł

6

Sporządzenie zasad obiegu dokumentów

500 zł

615,00 zł

7

Ustalenie planu kont

200 zł

246,00 zł

8

Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not – szt.

5 zł

6,15 zł

9

Sporządzanie noty korygującej – szt.

5 zł

6,15 zł

10

Przygotowanie sprawozdań do GUS – szt. od

 30 zł

 36,90 zl

11

PIT roczny – szt. od

 50 zł

 61,50 zł

12

Sporządzenie deklaracji PCC – szt.

25 zl

30,75 zł

13

Sporządzanie raportów kasowych – strona

30 zł

36,90 zł

14

Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników

250 zł

307,50 zł

 15

Opłaty środowiskowe od

150 zł

183,50 zł

 16

Korekta deklaracji podatkowej 2)

100 zł

123,00 zł

 17

Przechowywanie dokumentów 3)

5 zł

6,15 zł

 18

Przygotowanie i złożenie wniosku do KRS

100 zł

123,00 zł


 

1)      Dodatkowo należy doliczyć opłaty sądowe i rejestracyjne. Cena obowiązuje przy wyborze e-Bros jako przyszłego biura rachunkowego.


2) Opłata naliczana jedynie w przypadku, gdy konieczność korekty występuje z powodu działań lub zaniechań Klienta (np. dokumenty do księgowania dostarczone po 24 dniu miesiąca następującego po miesiącu/kwartale rozliczeniowym).


3) Opłata za 1 segregator za jeden miesiąc przechowywania dokumentów po dniu 30kwietnia (dotyczy dokumentów za zamknięty rok podatkowy).

 

Usułgi nie wymienione w cenniku, a świadczone przez Biuro rachunkowe e-Bros, wyceniane są idywidualnie.