AK Legal

Sposób rozliczania podatku Liczba dokumentów Cena netto Cena brutto
Ryczałt ewidencjonowany   0 - 75 dokumentów 150 zł 184,50 zł
76 -150 dokumentów 200 zł 246,00 zł
powyżej 150 dokumentów 250 zł 307,50 zł

Księga Przchodów

i Rozchodów

Bez VAT 0 -  50 dokumentów 150,00 zł 184,50 zł
51 - 100 dokumentów 200,00 zł 246,00 zł
101 - 150 dokumentów 250 zł 307,50 zł
151 - 200 doumentów 300 zł 369,00 zł
powyżej 200 dokumentów Do negocjacji
Z VAT 0 - 50 dokumentów 250 zł 307,50 zł
51 - 100 dokumentów 300 zł 369,00 zł
101 - 150 dokumentów 350 zł 430,50 zł
151 - 200 dokumentów 400 zł 492,00 zł
powyżej 200 dokumentów Do negocjacji
Księgi Handlowe   0 - 50 dokumentów 500 zł 615 zł
51 - 100 dokumentów 1.000 zł 1.230 zł
101 - 150 dokumentów 1.400 zł 1.722 zł
151 - 200 dokumentów 1.800 zł 2.214 zł
powyżej 200 dokumentów Do negocjacji
Obsługa kadrowo - płacowa za osobę UMOWY 15 zł 18,45 zł
Obsługa kadrowo - płacowa za osobę ETAT 25 zł 30,75 zł

 

SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNE FIRMY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

  • Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumie się każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych – faktury, dowody dostaw, PK, listy płac, rachunki, paragony fiskalne, itp.
  • W ramach oferty doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej jest wliczone w cenę usługi, podobnie jak obsługa kadrowo – płacowa właściciela (właścicieli) firmy.
  • Podane ceny są cenami bazowymi od których Klient może uzyskać w drodze indywidualnej negocjacji rabaty stałe i okresowe.
  • Zapewniamy dostarczenie stosownych deklaracji najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu ich złożenia w US lub ZUS. Nie dotyczy to sytuacji, w której Klient nie spełnił obowiązku skompletowania wszystkich dokumentów księgowych najpóźniej do dnia odbioru dokumentów z jego siedziby przez Biuro (nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca obrachunkowego).
  • Cennik obowiązuje od dnia 01.07.2007 do odwołania – ewentualne zmiany w cenniku muszą być zaakceptowane przez obie strony.
  • Usługi nie objęte cennikiem są realizowane dopiero po indywidualnym ustaleniu ostatecznej ceny usługi.