AK Legal

Decydując się na współpracę z naszym biurem rachunkowym dla Wspólnoty mieszkaniowej bądź Spółdzielni oferujemy sprawdzony w praktyce model współpracy:

Wspólnota mieszkaniowa/Spółdzielnia w swoich szeregach oddeleguje do kontaktu z biurem rachunkowym osobę zajmującą się sprawami administracyjnymi min.

  • naliczaniem co miesiąc opłat z tytułu czynszów dla lokatorów i/lub najemców lokali
  • prowadzeniem szczegółowej analityki dla poszczególnych lokatorów. Wzór dostępny jest w naszym biurze rachunkowym i udostępniamy go nieodpłatnie po podpisaniu z nami umowy.
  • Przekazywanie dokumentów księgowych do biura rachunkowego

Cena podstawowa liczona jest według cennika dla Ksiąg Handlowych do 50 dokumentów nie więcej niż 500 zł netto plus dodatkowe opłaty za obsługę kadrowo płacową pracowników etatowych oraz zleceniobiorców liczone według cennika za usługi księgowe.