AK Legal

Biuro rachunkowe e-Bros podjęła współracę z kancelarią podatkową w zakresie:

  • Sporządzaniu deklaracji rocznych w zagranicznym podatku dochodowym (tzw. zwrot podatku
    z zagranicy) oraz rozliczane z klientem po wydaniu decyzji podatkowej;
  • Tworzenie rozliczeń rocznych oraz oferowanie usług dodatkowych dla przedsiębiorców w
    ramach działalności transgranicznej;
  • Wnioskowanie o zagraniczne świadczenia rodzinne

Biuro rachunkowe e-Bros niezwłocznie przesyła zestaw dokumentów do wypełnienia dla każdego ubiegającego się o zwrot podatku z zagranicy. Komplet wypełnionych i podisanych dokumentów należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres biura rachunkowego. Biuro rachunkowe e-Bros przekazuje komplet dokumentów do Kancelarii podatkowej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

 

Poniżej szczegółowe informacje odnośnie rozliczenia podatków oraz uzyskania świadczeń rodzinnych w wybranych krajach europejskich:

 

Rozliczenie zwrotu podatku z Niemiec

 

Obowiązek rozliczenia: Rezydencja podatkowa – pobyt na terenie Niemiec min.183 dni; otrzymanie wezwania do rozliczenia

 

Ile lat wstecz można rozliczyć zwrot podatku z zagranicy: 4 lata wstecz w tym praca na etacie powyżej 6 miesięcy do 7 lat wstecz


Terminy rozliczeń: Indywidualnie: do końca maja roku następnego; za pomocą pełnomocnika: do końca roku; wezwanie: niezwłocznie po otrzymaniu wezwania


Dokumenty: Karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), dokumenty potwierdzające koszty zakwaterowania, podróży do Polski ,podwójnego gospodarstwa domowego


Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie):199 zł + VAT +5% od kwoty zwroty podatku


Rozliczenie wspólne: dopłata 199 zł


Czas realizacji przez urząd: 3-6 miesięcy (w indywidualnych przypadkach do 1 roku)


Forma zwrotu podatku: Przelew środków na konto kancelarii podatkowej, która to po potrąceniu należnego wynagrodzenia, pozostałą kwotę podatku przelewa na konto klienta


Zwrot podatku: 6-8 tygodni od wydania decyzji

 

Rozliczenie zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii

 

Obowiązek rozliczenia: Rozliczenie jest obowiązkowe j dla prowadzących działalność gospodarczą oraz przebywających na terenie Wielkiej Brytanii min. 183 dni w roku lub 91 dni przez 4 lata

 

Ile lat wstecz można rozliczyć zwrot podatku z zagranicy: 4 lata podatkowe wstecz (rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego)


Terminy rozliczeń: Pod koniec roku podatkowego lub po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca roku podatkowego klient nie wraca w celach zarobkowych

 

Dokumenty:Oryginał karty P45 lub P 60, umowa o pracę, payslipy (jeśli klient nie ma karty, można wykonać rozliczenie na podstawie ostatniego payslipa)


Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie):39 GBP + VAT  od kwoty zwroty podatku


Rozliczenie wspólne: brak


Czas realizacji przez urząd: 4-6 miesięcy


Forma zwrotu podatku: CZEK, który realizuje kancelaria podatkowa

 

Rozliczenie zwrotu podatku z Holandii

 

Obowiązek rozliczenia: Otrzymanie wezwania do rozliczenia; Formularz Biljet do wypełnienia; Dopłata większa niż 45 euro

 

Ile lat wstecz można rozliczyć zwrot podatku z zagranicy: 5 lat


Terminy rozliczeń: Do końca marca roku następnego za poprzedni rok podatkowy

 

Dokumenty: Karta Jaaropgave, karty podatkowe z innych krajów, w których osiągnięto dochody,salarisy, lub kopia umowy o pracę, bardzo wyraźna kopia dowodu

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie):199 PLN + VAT +5% od kwoty zwroty podatku


Rozliczenie wspólne: TAK (rozłąkowe) - partner fiskalny musi mieć sofinummer


Czas realizacji przez urząd: 3-6 miesięcy (max 1-3 lat)


Forma zwrotu podatku: Konto osobiste klienta


Zwrot podatku: 6-8 tygodni od wydania decyzji

 

Rozliczenie zwrotu podatku z Belgii

 

Obowiązek rozliczenia:Każda osoba legalnie pracująca w Belgii. Najkorzystniejsze rozliczenia dla osób, których dochody w wysokości 75 % pochodziły z Belgii

 

Ile lat wstecz można rozliczyć zwrot podatku z zagranicy: 3 lata


Terminy rozliczeń: 02.10 następnego roku – nierezydenci; 26.06 następnego roku - rezydenci

 

Dokumenty:Karta Loon/fiche, karty podatkowe innych krajów, w których osiągnięto dochody, Po uzyskaniu kompletu dokumentów zamawiamy w urzędzie formularz niezbędny do stworzenia zeznania – tylko forma papierowa

 

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie):199 PLN + VAT +5% od kwoty zwroty podatku


Rozliczenie wspólne: TAK (obowiązkowe)


Czas realizacji przez urząd: 6 miesięcy ale przed 30.06 następnego roku


Forma zwrotu podatku: Przelew środków na konto kancelarii podatkowej, która to po potrąceniu należnego wynagrodzenia, pozostałą kwotę podatku przelewa na konto klienta

 

Rozliczenie zwrotu podatku z Norwegii

 

Obowiązek rozliczenia: Rezydent – pobyt dłuższy niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy

 

Ile lat wstecz można rozliczyć zwrot podatku z zagranicy: 1 rok wstecz


Terminy rozliczeń: 30.04 następnego roku.

 

Dokumenty: Karta LOONS-OG TREKKOPGAVE; dokumenty poświadczające, login + kody do systemu Altinn; dokumenty dodatkowe zgodnie z grupą podatkową (2 klasa lub status pendler)

 

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie): Przepłata 349 PLN + VAT


Rozliczenie wspólne: TAK (w cenie usługi)


Czas realizacji przez urząd: czerwiec-październik następnego roku


Forma zwrotu podatku: Konto klienta


Świadczenie rodzinne Kindergeld (Niemcy)

 

Prawo do świadczenia:Rezydenci podatkowi z uregulowaną sytuacją podatkową (rozliczeni choćby za jeden okres pracy);
Rezydenci na wniosek – 90% dochodu osiągniętego w Niemczech

 

Ile lat wstecz można ubiegać się o świadczenie rodzinne: 4 lata wstecz


Wysokość świadczenia: 1- 2 dzieci 184 euro/m-c, 3 dziecko 190 euro/m-c,
każde kolejne dziecko 215 euro/m-c

 

Kryteria przyznawania:Każde dziecko do momentu osiągnięcia pełnoletniości; Nie ukończyły 25 r.ż i nadal się uczą;
Nie ukończyły 21 r.ż, nie uczą się, lecz nie mogą znaleźć pracy; Nie ukończyły 25 r.ż i przerwały naukę na 4 miesiące

 

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie): 99 EURO + VAT +9% od kwoty przyznanego świadczenia.


Czas realizacji przez urząd: 6-12 miesięcy


Forma zwrotu podatku: Przelew środków na konto kancelarii podatkowej, która to po potrąceniu należnego wynagrodzenia, pozostałą kwotę podatku przelewa na konto klienta

 

Świadczenie rodzinne Kinderbijslag (Holandia)

 

Prawo do świadczenia: Aktualne zatrudnienie w Holandii (odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne)

 

Ile lat wstecz można ubiegać się o świadczenie rodzinne: 1 rok wstecz


Wysokość świadczenia: 0 – 5 lat: 191,65 euro/kwartał; 6-11 lat: 232,71 euro/kwartał; 12-17 lat: 273,78 euro/kwartał

 

Kryteria przyznawania:Posiadanie dzieci, które nie ukończyły 18 lat; Mogą być to dzieci własne, przysposobione lub z poprzednich małżeństw; gdy rodzice są rozwiedzeni, zasiłek może otrzymać tylko jeden z rodziców; Dzieci w wieku 16-17 lat muszą być w trakcie nauki, a ich zarobki nie mogą przekroczyć 1266 euro/kwartał

 

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie): 99 EURO + VAT +9% od kwoty przyznanego świadczenia.


Czas realizacji przez urząd: 3-9 miesięcy


Forma zwrotu podatku: Konto klienta

 

Zwrot ubezpieczenia zdrowotnego (Holandia)

 

Prawo do świadczenia: Rekompensata kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

Ile lat wstecz można ubiegać się o świadczenie rodzinne: 1 rok wstecz


Wysokość świadczenia: 88 euro miesięcznie – osoby nie będące w związku małżeńskim lub partnerskim 171 euro miesięcznie – małżeństwa i zarejestrowani partnerzy podatkowi; Przyznawany do maksymalnej kwoty dochodu 30 939 euro

 

Kryteria przyznawania:Każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii. Wnioski można składać do 01.09, ale najpierw musimy zamawiać formularz – umowy nawiązujemy do 01.07

 

Cena za roliczenie usługi (indywidualne rozliczenie): Przedpłata 199 PLN+ VAT

 

Sposób wypłaty swiadczenia: Zaliczkowo – w trakcie trwania danego roku w miesięcznych ratach; Jednorazowo – po zakończeniu roku, za który klient chce uzyskać świadczenie


Forma zwrotu podatku: Konto klienta


Dodatkowe płatne usługi w ramach rozliczenia zwrotu podatku z zagranicy: 

Holandia:  Dopłata ‐ Pozyskanie numeru SOFINUMMER: 200 PLN;

Anglia: Rozliczenie roczne ‐ deklaracja Self Assessment: 199 PLN +5% od zwroty podatku

Anglia: Dopłata ‐ pozyskanie numeru NIN: 50 PLN.