AK Legal

Rozliczanie zwrotu VAT za materiały budowlane na starych i nowych zasadach

 

Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wy.szą (23%, 24%, 25%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.


PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa n nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304.)

 

Kto może ubiegać się o zwrot

 

Uprawniona jest każda osoba fizyczna, która ponisła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

  • budowie budynku mieszkalnego, którego powierzchnia nie może przekroczyć maksymalnie 75 m2 - nowa ulga dokumentująca faktury wystawione po 1 stycznia 2014
  • rozbudowie budunku lub przystosowanie budynku niemieszkalnego w wyniku którego powstał lokal mieszkalny. Powierzchnia nowopowstałego lokalu nie może przekroczyć 100 m2, - nowa ulga dokumentująca faktury wystawione po 1 stycznia 2014
  • remoncie lokalu mieszkalnego, który został udokumentowany fakturą od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2013. Rozliczenie składa sie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku. - stare zasady, ktore obowiązują faktury wystawione do roku 2013.

 

Poniesione wydatki na materiały budowlane MUSZĄ zostać udokumentowane fakturami VAT. Faktury powinny być wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, faktury mogą być wystawione na każdego z małżonków oddzielnie, bowiem istnieje możlwiość złożenia jednego wniosku przez obu małżonków.

 

Rozliczenie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane najlepiej jest rozliczyć po zakończonym remoncie/budowli lokalu.

 

Warunki dla osób, ubiegąjych się o zwrot za materiały budowlane fakturami wystawionymi po 1 stycznia 2014

 

  • osoba jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osoba ubiegająca się o zwrot posiada pozwolenie na budowę a jej wiek nie może przekroczyć 36 lat
  • wniosek o zwrot będzie można złożyć tylko raz i to w niedługim czasie. Należy tego dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem właściciel nabędzie prawo do użytkowania wybudowanej nieruchomości.

 

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu VAT z urzędu skarbowego

 

Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i urząd nie kwestionuje wykazanych materiałów budowlanych, zwrot dokywany jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Najczęściej urzędy skarbowe kwestionują nieprawidłowe rozliczenie z tytułu niewłaściwie sklasyfikowanego wykazu materiałów budowlanych. Wówczas podatnik zostaje wezwany do urzędu skarbowego w celu zweryfikowania i podpisania skorygowanego wniosku przez urzędnika. Zwrot pieniędzy następuje najpóźniej do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty jest brak zaległości podatkowych. W przeciwnym wypadku zwrot VAT podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Sytuacja również odnosi się do nie zapłaconych mandatów karnych.

 

Biuro rachunkowe e-Bros oferuje

 

1) weryfikację każdej faktury

2) rozliczenie i przygotowanie wniosku o zwrot VAT-u za materiały budowlane.

Cena usługi uzależniona jest od ilości faktur. Kalkulację ceny przedstawimy Państwu bezpośrednio po zapoznaniu się z dokumentami.