ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

Cennik

Usługi dodatkowe


Założenie firmy jednoosobowej*****


 

0 zł netto

 


Założenie spółki osobowej z o.o.*


 

1000 zł netto

 


Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansuMiesięczna opłata  I  Miesięczna opłataWykonanie Sprawozdania zarządu


 

350 zł netto

 

 

Sporządzenie polityki rachunkowości

 

 

750 zł netto

 


Sporządzenie zasad obiegu dokumentów


 

750 zł netto

 


Ustalenie planu kont


 

300 zł netto

 


Sporządzanie noty korygującej / szt.


 

15 zł netto

 


Przygotowanie sprawozdań do GUS /szt. od


 

75 zł netto

 


PIT roczny / szt. od ****


 

75 zł netto

 


Sporządzenie deklaracji PCC / szt.


 

75 zł netto

 


Sporządzanie raportów kasowych / strona


 

75 zł netto

 


Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników


 

350 zł netto

 


Opłaty środowiskowe / od*****


 

300 zł netto

 


Korekta deklaracji podatkowej**


 

150 zł netto

 


Przechowywanie dokumentów***


 

50 zł netto

 

 

Przygotowanie i złożenie dokumentów do KRS (online) - za 1/2 godz.

 

 

100 zł netto

 


Roczne przygotowanie raportu do ZUS / szt.


 

150 zł netto

 


Sprawozdanie lub raport do PFRON / szt.


 

150 zł netto

 


Zaświadczenie o zarobkach na druku obcym / szt.


 

75 zł netto

 


Sporządzenie pisma do komornika / szt.


 

75 zł netto

 

 

Obsługa konta KSeF (cena minimalna)

 

 

50 zł netto

 

 

Dodatkowe czynności związane ze zwrotem VAT poniżej 60 dni

 

 

Od 500 do 1000 zł netto

 

*         Dodatkowo należy doliczyć opłaty sądowe i rejestracyjne. Cena obowiązuje przy wyborze e-Bros jako przyszłego biura rachunkowego.

 

**       Opłata naliczana jedynie w przypadku, gdy konieczność korekty występuje z powodu działań lub zaniechań Klienta (np. dokumenty do księgowania dostarczone po 24 dniu miesiąca następującego po miesiącu/kwartale rozliczeniowym).

 

***     Opłata za 1 segregator za jeden miesiąc przechowywania dokumentów po dniu 30kwietnia (dotyczy dokumentów za zamknięty rok podatkowy).

 

****   Cena uzależniona od ilości dokumentów potrzebnych do przetworzenia danych.

 

***** Usługa świadczona dla Klientów, którzy mają podpisaną umowę na prowadzenie usług księgowych - jeśli bez umowy 300 + VAT

Nie znalazłeś interesującej Cię usługi?

Skontaktuj się z nami. Wycenimy ją indywidualnie.