ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

Rozliczenie Sprzedaży Nieruchomości

Usługi związane ze sprzedażą nieruchomości 


Osoby, które sprzedały nieruchomość po upływie 5 lat od daty nabycia, która liczona jest od końca roku, nie muszą przejmować się zapłatą podatku dochodowego, bowiem sprzedaż taka po 5 latach jest zwolniona z zapłaty tego podatku.


Osoby, które uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości przed upływem okresu 5 lat od daty jej nabycia, muszą przy rozliczeniu rocznym złożyć dodatkowo PIT-39. Deklaracja ta musi być złożona do urzędu skarbowego nawet, jeśli uzyskane środki uzyskane ze sprzedaży mają zostać w całości przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.Co to własny cel mieszkaniowy?


Za własny cel mieszkaniowy należy uznać zakup innego mieszkania albo domu albo gruntu pod budowę.


Z orzeczeń sądowych wynika, że pojęcie własnych celów mieszkaniowych można rozumieć szerzej - na przykład sytuacja, gdy ktoś za pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupił dwa mniejsze lokale dla siebie i dla dziecka małoletniego.


Ważne jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat od ich uzyskania. Jeżeli w przeciągu 2 lat pieniądze nie zostały przeznaczone na realizację celów mieszkaniowych, będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%.W ramach świadczonych usług

oferujemy: 


  • rozliczenie deklaracji rocznej PIT 39, nawet jeśli własny cel mieszkaniowy został zrealizowany częściowo;
  • określenie kosztu nabycia oraz kosztów sprzedaży - w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat i nie wydatkowania przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe;
  • wyliczenie podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia nieruchomości;
  • sporządzenie i kalkulacja podatku, w przypadku wydatków na remont mieszkania finansowanego zaciągniętym kredytem, o ile został on dokonany na potrzeby sprzedaży, które służą podniesieniu jego wartości.
Cena usługi zależy od ilości dokumentów związanych z daną nieruchomością oraz celu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Chcesz rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

Chętnie pomożemy!