ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

Doradztwo biznesowe

Doradztwo gospodarcze


Podstawowe doradztwo gospodarcze oferujemy naszym klientom w pakiecie księgowym. Doradzamy przy:


 • bieżących sprawach związanych z optymalizacją podatkową,
 • sprawach związanych z księgowością,
 • windykacji należności.


W pozostałym zakresie opieramy się na własnych zasobach wiedzy i zasobach kadrowych oraz na współpracujących z nami, sprawdzonych firmach – kancelariach prawniczych, doradcach podatkowych, firmach działających w obszarach HR oraz informatykach.


Pośrednicząc w kontaktach z firmami współpracującymi z nami staramy się jak najdokładniej zbadać potrzeby naszych Klientów tak, aby usługa finalna zaspokajała wszystkie ich potrzeby lub rozwiązywała problem, z którym Klienci musieli się zmierzyć podczas swojej codziennej działalności biznesowej.

Czemu potrzebujesz

doradztwa gospodarczego?
Wychodząc od definicji doradztwo gospodarcze jest wsparciem udzielanym przez wyspecjalizowane firmy usługowe w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich rozwoju i/lub restrukturyzacji. Doradztwo gospodarcze może dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw m.in. takich jak:


 • budowa i redefinicja strategii gospodarczych, 
 • prawo, 
 •  zarządzanie personelem, 
 • podatki, 
 • analizy finansowe, 
 • raportowanie zarządcze, 
 • zarządzanie finansami, 
 • informatyka, 
 • księgowość, 
 • PR.


Doradztwo biznesowe świadczone może być na różne sposoby m.in.:


 • stałe wsparcie udzielane na bazie ryczałtowych wynagrodzeń,
 • wsparcie incydentalne rozliczane na bazie stawek godzinowych,
 • na bazie projektowej rozliczane za wykonanie sprecyzowanego zakresu zadań i osiągniecie zamierzonego rezultatu.Rozróżnić można trzy główne typy firm doradczych:


 • wynajmowane do rozwiązywania unikalnych, trudnych problemów, z którymi nikt lub prawie nikt nie spotkał się jeszcze w praktyce,
 • wynajmowane do rozwiązywania trudnych problemów, z którymi spotkało się już wielu przedsiębiorców jednak wiedza potrzebna do ich rozwiązywania jest wysoce specjalistyczna i przez to nie jest powszechnie dostępna,
 • wynajmowane do wykonywania cyklicznych zadań i rozwiązywani problemów powszechnie spotykanych w biznesie jednak do wykonywania, których potrzebni są specjaliści, których nie opłaca się zatrudniać w przedsiębiorstwie na stałe ze względu m.in. na brak możliwości pełnego wykorzystania ich kompetencji w codziennej pracy.


W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym zwykle nie jest możliwe i nie jest racjonalne stałe zatrudnianie ekspertów wszystkich specjalności biznesowych. Coraz bardzie upowszechnia się tzw. outsourcing jako podstawa procesów biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej korzystają z zewnętrznych prawników i zewnętrznych usług księgowych.Doradztwo biznesowe

e-Bros


W naszym zespole każdą firmą komleksowo zajmije się jedna osoba, dzięki czemu obsługa jest sprawniejsza, natomiast kontakt z Klientem bardziej bezpośredni. Trudniejsze zagadnienia i problemy rozwiązywane są wspólnie - szukamy rozwiązań patrząc na sprawę z różnych perspektyw i konfrontując stanowiska oraz swoje doświadczenia, jakie każdy z nas nabył podczas swojej dotychczasowej praktyki. 


W zespole znajdują się osoby, które zdobywały doświadczenia jako Dyrektor Finansowy (kilkuletnia praktyka u zagranicznego dewelopera przy realizacji inwestycji na zasadach "project finance"), Audytor Wewnętrzny (kilkuletnia pracktuka w dziale finansowym w międzynarodowej firmie turystycznej), Samodzielna Księgowa i Kadrowa (z ponad 30-letnią praktyką zawodową zdobytą w polskich firmach o wielu profilach - produkcyjnych, deweloperskich, handlowych, usługowych). 

Chętnie Ci pomożemy!