ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

e-Księgowość

Księgowość Online


Ogólnie o e-księgowości


Dział e-księgowość będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie w najbliższym czasie. Planujemy - poprzez unikalne rozwiązania - jak najbardziej zautomatyzować pracę naszego biura i jak najbardziej usprawnić pracę naszą oraz naszych Klientów.


Moduł, potocznie zwany "Pulpitem Menedżera" służy do podglądu wszelakich zapisów księgowych. Znaleźć tam można między innymi informacje na temat zobowiązań podatkowych, raporty oraz wykresy księgowe. Zaletą programu jest import danych do formularza kalkulacyjnego Excel oraz do formatu PDF. Dostęp i przesyłanie dokumentówPoniżej znajdziecie Państwo link do aktualnie stosowanego rozwiązania - modułu e-księgowości.


Dokumenty można przesyłać na dwa sposoby: za pomocą maila lub strony www


Z dniem 01.06.2016 uruchomiliśmy możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji www lub za pomocą e-maila. Od tej pory staliśmy się Internetowym Biurem Rachunkowym. 


Z dniem 16.05.2017 uruchomliśmy moduł FAKTURY dla naszych klientów. Dzięki temu: 


 • Każdy ma możiwość wystawienia faktury bądż rachunku zarówno w walucie PLN jak i walutach obcych.
 • Można definiować własne szablony, dodawać logo jak i  wystawiać faktury cykliczne
 • Można wysłać gakturę mailem w pliku pdf bezpośrednio do klienta.


Szczegółowe informacje wraz z krótką instrukcją obsługi wysyłania skanów dokumentów otrzymuje od nas każdy klient po podpisaniu umowy.


KAŻDY KLIENT OTRZYMUJE DOSTĘP DO MODUŁU E-KSIĘGOWOŚĆ ZA 0 ZŁ! 


Zobacz wersję demonstracyjną tutaj:  <<<DEMO>>


Dane do logowania

W polu KOD firmy wpisz Konfiguracja

W polu Użytkownik wpisz demo

W polu Hasło wpisz Demo@123


Uwaga:

W bazie testowej znajdują się dane liczbowe za okres od 1 stycznia 2011 do 30 września 2013


Portal jest dostępny od poniedziałku do piątku od 8:30 do 23:30. Pierwsze zalogowanie do portalu trwa trochę dłużej. Moduł:   Podatki i ZUS


Raport zawiera:


 • deklaracje oraz zaliczki na podatek składane/płacone co miesiąc lub co kwartał: VAT-7, VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B), zaliczki na: podatek ryczałtowy, PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-4R, PIT-8A,
 • deklarację Intrastat oraz deklaracje roczne pracowników :PIT-11 i PIT-40.
 • listę deklaracji ZUS DRA z podziałem na składki: społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Moduł:   Kadry i Płace


Raport zawiera:


 • podsumowanie wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu, z podziałem na typy wypłat np. wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki itd.
 • lista wszystkich pracowników i lista właścicieli wraz z danymi adresowymi odnotowanych w bazie danych.
 • informacje o czasie pracy, nieobecnościach w danym miesiącu a także informacje o limitach urlopowych poszczególnych pracowników.
 • listę pracowników, którym w danym miesiącu mija termin ważności okresowych badań lekarskich, wygasają: umowa o pracę oraz różnego rodzaju uprawnienia do wykonywania zawodu na określonym stanowisku pracy.Moduł:   Księgowość


Raport zawiera:


 • zaliczki z podziałem na zaliczki na podatki dochodowe i przychody/koszty/dochód/strata pobrane z tych zaliczek. Przychody, koszty, dochód/strata w ujęciu miesięcznym lub też obliczone narastająco od początku roku. Dane przedstawione są w ujęciu tabelarycznym i/lub wykresowym.
 • zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na kategorie np. opłaty czynszowe, biurowe, energia, wynagrodzenia itp. Dane przedstawione są w ujęciu tabelarycznym i/lub wykresowym.
 • listę faktur w rejestrach sprzedaży i zakupów VAT wg kategorii oraz z podziałem na stawki VAT wraz z wykresem.
 • lista środków trwałych oraz przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu.Moduł:   Słowniki                 


Raport zawiera:


 • listę kontrahentów, banków, urzędów oraz pracowników odnotowanych w bazie danych.
 • listę kategorii służących do opisywania dokumentów np. kategorie:energia, materiały biurowe według których można dokonywać filtracji danych w module Księgowość.Moduł:   Administracja                 


Raport zawiera:


 • funkcje związane z dodawaniem nowych użytkowników, nadawaniem/zmianą uprawnień użytkownikom, przeglądaniem historii logowania. Z tego poziomu każdy klient biura rachunkowego może definiować nowych użytkowików i nadawać i uprawnienia do wglądu w poszczególne moduły programu.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji o e-Księgowości prosimy o  Kontakt z nami