ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

Cennik

Usługi dodatkowe


Założenie firmy jednoosobowej*****0 zł netto  I  0 zł bruttoZałożenie spółki osobowej z o.o.*750 zł netto  I 922,50 zł bruttoZamknięcie roku oraz sporządzenie bilansuMiesięczna opłata  I  Miesięczna opłataWykonanie Sprawozdania zarządu250 zł netto  I  307,50 zł brutto


 

Sporządzenie polityki rachunkowości

 

 

500 zł netto  I  615 zł brutto

 


Sporządzenie zasad obiegu dokumentów


 

500 zł netto  I  615 zł brutto

 


Ustalenie planu kont200 zł netto  I  246 zł bruttoSporządzanie noty korygującej / szt.10 zł netto  I  12,30 zł bruttoPrzygotowanie sprawozdań do GUS /szt. od50 zł netto  I  61,50 zł bruttoPIT roczny / szt. od ****50 zł netto  I  61,50 zł bruttoSporządzenie deklaracji PCC / szt.50 zł netto  I  61,50 zł bruttoSporządzanie raportów kasowych / strona50 zł netto  I  61,50 zł bruttoSporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników250 zł netto  I  307,50 zł bruttoOpłaty środowiskowe / od*****300 zł netto  I  369 zł bruttoKorekta deklaracji podatkowej**100 zł netto  I  123 zł bruttoPrzechowywanie dokumentów***20 zł netto  I  24,60 zł bruttoPrzygotowanie i złożenie dokumentów do KRS (online) *200 zł netto  I  246 zł bruttoRoczne przygotowanie raportu do ZUS / szt.100 zł netto  I  123 zł bruttoSprawozdanie lub raport do PFRON / szt.100 zł netto  I  123 zł bruttoZaświadczenie o zarobkach na druku obcym / szt.50 zł netto  I  61,50 zł bruttoSporządzenie pisma do komornika / szt.


 

50 zł netto  I  61,50 zł brutto

 

*         Dodatkowo należy doliczyć opłaty sądowe i rejestracyjne. Cena obowiązuje przy wyborze e-Bros jako przyszłego biura rachunkowego.


**       Opłata naliczana jedynie w przypadku, gdy konieczność korekty występuje z powodu działań lub zaniechań Klienta (np. dokumenty do księgowania dostarczone po 24 dniu miesiąca następującego po miesiącu/kwartale rozliczeniowym).


***     Opłata za 1 segregator za jeden miesiąc przechowywania dokumentów po dniu 30kwietnia (dotyczy dokumentów za zamknięty rok podatkowy).


****   Cena uzależniona od ilości dokumentów potrzebnych do przetworzenia danych.


***** Usługa świadczona dla Klientów, którzy mają podpisaną umowę na prowadzenie usług księgowych

Nie znalazłeś interesującej Cię usługi?

Skontaktuj się z nami. Wycenimy ją indywidualnie.