ul. Dynasy 4 lok. 55, Warszawa (Tamka)

   Biuro Rachunkowe Czynne Pon. -  Pt.: 9:00 – 17:00. 

   +48 22 224 04 88

Księgowość

Dział Księgowy


opiera się na odpowiedzialnych i doświadczonych pracownikach, których pasją jest szukanie optymalnych rozwiązań, łączących księgowość kreatywną (nastawioną na maksymalną optymalizację podatkową, chroniącą Klienta przed nadmiernymi obciążeniami podatkowymi) z księgowością zachowawczą (ukierunkowaną na minimalizowanie ryzyka podatkowego).

Zespół i Standardy ObsługiW naszym zespole każdą firmą komleksowo zajmije się jedna osoba, dzięki czemu obsługa jest sprawniejsza, natomiast kontakt z Klientem bardziej bezpośredni. Trudniejsze zagadnienia i problemy rozwiązywane są wspólnie - szukamy rozwiązań patrząc na sprawę z różnych perspektyw i konfrontując stanowiska oraz swoje doświadczenia, jakie każdy z nas nabył podczas swojej dotychczasowej praktyki. 


W zespole znajdują się osoby, które zdobywały doświadczenia jako Dyrektor Finansowy (kilkuletnia praktyka u zagranicznego dewelopera przy realizacji inwestycji na zasadach "project finance"), Audytor Wewnętrzny (kilkuletnia pracktuka w dziale finansowym w międzynarodowej firmie turystycznej), Samodzielna Księgowa i Kadrowa (z ponad 30-letnią praktyką zawodową zdobytą w polskich firmach o wielu profilach - produkcyjnych, deweloperskich, handlowych, usługowych). 

Obsługa Księgowa


Oferujemy kompleksową obsługę księgową firm w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Jako wartość dodaną nasi Klienci otrzymiją zupełnie gratisowo usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dostęp do najważniejszych danych i zestawień online. 

Specjalna oferta promocyjna dla osób zakładających własne firmy jednoosobowe!

Co oferujemy?


W ramach usług księgowych i finansowych oferujemy:

Sporządzanie planów kont.

Sporządzanie polityki rachunkowości.

Pełna księgowość


fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych.

Rozliczanie projektów finansowych ze środków UE.

Bezpłatną pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej.

Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych 


CIT, PIT, VAT, GUS

Sporządzanie:


bilansów rocznych, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów. 

Rozliczanie zwrotu podatków z zagranicy oraz świadczeń rodzinnych


(współpraca z kancelarią podatkową).

Rozliczanie PIT-23


deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Wystawianie przelewów.


Wyprowadzanie zaległości.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.​​​​​​​

Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.